Få bugt med din afhængighed af alkohol

13 august 2020
Lotte Hindsberg

Ofte er det en pårørende eller en arbejdsplads der får en misbruger til at søge behandling for sit alkoholmisbrug. Det er sjældent at det er misbrugeren selv der opsøger et behandlingssted for at få bugt med et misbrug. Det kan være et stort og langvarigt misbrug eller blot hvis du syntes at du drikker lige lovligt meget. Alkoholbehandling er i Danmark gratis og kræver blot at du opgiver dit cpr. nr. At du skal opgive dit cpr. nr. skyldes at juridisk skal en betaling kobles til et cpr. nr. 

Nutidens cr. tidligere behandling

Tidligere troede man at det var nok at afgifte og så sende en person hjem med et glas antabus, så var en person ikke længere afhængig af alkohol. I dag ved man at afhængigheden både er fysisk og psykisk. Er du voldsom afhængig af alkohol, vil trangen til alkohol vinde over frygten over at blive syg af antabussen.

En alkoholbehandling er i dag langt mere helhedsorienteret og hvis det er muligt, involvere det også pårørende. Det er også muligt for pårørende at få hjælp på behandlingsstedet for den negative påvirkning misbruget kan have haft eller haft på deres liv.

Der arbejdes på at bearbejde de bagvedliggende årsager til misbruget, samtidig med at misbrugeren lærer nye værktøjer til, hvordan de kan løse dagligdagens udfordringer uden at søge hjælp og støtte i alkohol.

Ved siden af dette arbejde arbejdes der også på, hvad der skal ske når behandlingen er overstået. Hvis misbrugeren bliver overladt til sig selv efterfølgende, uden at der er noget andet der kan udfylde den tid der ellers er blevet brugt på misbruget eller at der er et nyt netværk, der kan træde i stedet for det gamle, er der stor sandsynlighed for at misbrugeren vil gå tilbage til sit gamle liv af ren og skær ensomhed.