Kloak og rotter

04 december 2020
Lotte Hindsberg

Er du husejer, har du pligt til at sikre, at din kloak er i orden. Det skyldes, at vores kloaksystem er med til at sikre at vores almene sundhed er i orden. Et godt og velfungerende kloaksystem betyder meget for at vi forbliver sunde og raske. Det skyldes blandt andet at rotter stortrives i kloakker. Rotter kan sprede sygdomme fordi de kan overføre sygdomme fra dyr til mennesker. 

Er du i tvivl om hvor stor betydning det har, anbefales det at slå den sorte død op. I middelalderen slog pesten op til 200 milioner ihjel i Europa. 200 milioner på et tidspunkt hvor der måske var 1-2 milliarder mennesker på hele jordkloden.

Tv-inspektion af din kloak

Har du mistanke om at du har rotter i din kloak skal du kontakte din lokale kloakmester. Det kan f.eks. være en kloakmester i Aabenraa.

Din autorisret kloakmester vil foretage en TV-inspektion af din kloak og se om der er rotter. Det kan også være at din kloak er stoppet. Hvis han finder problemer vil han kontakte dig og aftale at han udbedre skaderne. Hvis han skal udbedre skader, så kan du med fordel få ham til at sætte et filter på den del af kloakken, der føre op til din bolig. Dermed sikre du dig at rotter ikke kan komme op i din bolig via kloakken.

Hvad kan du selv gøre?

Du må ikke selv undersøge din kloak. Det skal være en autoriseret kloakmester. Det du selv kan gøre at er fjerne slam og gamle blade som har lagt sig i og omkring kloakken. Dine tagrender og afløb er andre områder du kan rense. Hermed sikre du dig at regnvand let kan løbe ned i kloakken. Ved at gøre det sikre du dig at vandet løber ned i kloakken og ikke ned i dit tag eller kælder.