Murerfagets ældgamle historie i Danmark

27 august 2020
Lotte Hindsberg

I dag når man møder en murer tænker man ikke over murefagets lange historie i Danmark men faget har næsten 1000 års erfaring. Det var kristendommen der er årsagen til at murefaget bliv introduceret. Det var munke fra Sydeuropa der kom for at lære de danske munke murefaget da der var efterspørgsel efter kirker der i stedet for at blive bygget i træ blev bygget af mursten. Den første kirke der er bygget ligger i Ringsted og hedder Sct. Bernt. Den blev indviet i 1174. Det er den ældste murstenskirke i hele Skandinavien. 

Efterfølgende fandt man ud af at den danske muld var fuld af ler og meget velegnet til at lave mursten af. Samtidig steg efterspørgselen efter bygninger lavet af mursten da danskerne fandt ud af at de var bedre til at holde kulden ude om vinteren og varmen ude om sommeren. Det medførte en konflikt imellem munke og murere. De almindelige murer vandt og munkene blev henvist til udelukkende at tage sig af det religiøse. I dag arbejdes der aktivt for at de gamle muremetoder ikke går i glemmebogen. 

Murearbejdet i dag

Selvom der stadig laves nye kirker, så er murearbejdet i dag meget anderledes. Der bygges huse, mure og badeværelser. Der laves renovering af huse og facader. Et stort område er badeværelser. Her er det lovpligtigt at det er en murer der mure vådrummet op og sikre at det har det rigtige fald så vandet ender i kloakken og der ikke kommer vandskader. 

De murer også vægge op. Både i badeværelset, men også i andre rum. Det gør at væggene kommer i vatter og det er langt nemmere at sætte fliser, tapet eller måske et køkken op, hvis væggene er muret korrekt op og det endelige resultat bliver langt flottere. Du kan læse mere her om murearbejdet her www.m3smurer.dk.